ÇÖL TANITIM KONSTRUKSİYALARIMIZIN ƏSAS CƏHƏTLƏRİNDƏN BİRİ DƏ ONLARIN FORMA, RƏNG VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏKRARLANMAMASIDIR. İŞİMİZİN BU CƏHƏTLƏRİ BİZİ HƏR ZAMAN MARAQLI İDEYALARA VƏ HƏLLƏRƏ SÖVQ EDİR.