LAYİHƏNİN İLK MƏRHƏLƏSİ OLARAQ KORPORATİV LOQONUN İSTİFADƏSİ QAYDALARI ARAŞDIRILMIŞ DAHA SONRA 3D GÖRÜNTÜLÜ VİZUALİZASİYA PLANI HAZIRLANMIŞDIR. İSTHESAL ZAMANI PASLANMAZ METALDAN İSTİFADƏ EDİLMİŞ VƏ GİZLİ İŞIQ EFFEKTİ YARADILMIŞDIR.