HƏR BİRİMİZİN HƏYATINDA MÜHÜM ROL OYNAYAN TOY MƏRASİMİNİN XÜSUSİ ECAZKARLIĞINI VƏ PAKLIĞINI GƏLİNLİK PALTARI NÜMAYİŞ ETDİRİR. DÜZGÜN SEÇİM ETMƏK ÜÇÜNSƏ ONUN DÜZGÜN NÜMAYİŞ ETDİRİLMƏSİ ƏSAS MƏSƏLƏLƏRDƏNDİR. BUNLARI ANLAYARAQ VİTRİNLƏR VƏ FASAD TANITIM KONSTRUKSİYASI ZÖVQLÜ ŞƏKİLDƏ LAYİHƏLƏNDİRİLMİŞ VƏ İSTEHSAL EDİLƏRƏK SİZLƏRƏ TƏQDİM EDİLMİŞDİR.