BİNANIN FASAD HİSSƏSİNİN GİRİŞ QAPISI ÜZƏRİNDƏ TANITIM KONSTRUKSİYASININ LAYIHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ BİZƏ XÜSUSİ ZÖVQ VERDİ. İSTEHSAL ZAMANI PASLANMAZ METAL KONSTRUKSİYA VƏ İŞIQ EFFEKTLƏRİNDƏN PEŞƏKARCASINA İSTİFADƏ EDİLMİŞDİR.