DƏBLİ GÖRÜNTÜ HƏM DƏ İSTİFADƏ OLUNAN MATERİALLARDAN ASILIDIR. BUNU İLLƏR ƏRZİNDƏ TƏCRÜBƏMİZ GÖSTƏRMİŞ VƏ BAKU CITY VILLAS LAYİHƏSİNDƏ BİR DAHA SÜBUTA YETİRMİŞDİR. ƏSAS OLARAQ NƏCİB TAXTA VƏ METALDAN İSTİFADƏ ETMƏYİMİZ GÖRÜNÜŞÜN ƏZƏMƏTLİ ALINMASINI TƏMİN ETMİŞDİR.