ÇÖL TANITIM KONSTRUKSİYASININ KEYFİYYƏTLİ İŞIQLANMA İLƏ TƏMİN OLUNMASI İŞİN 50%-ni TƏŞKİL EDİR. MƏHZ BU NÖQTEYİ NƏZƏRDƏN İSTİFADƏ ETDİYİMİZ İŞIQLANMA ELEMENTLƏRİ UZUNÖMÜRLÜ VƏ FƏRQLİ GÖRSƏNİR. PAŞA HƏYAT SIĞORTANIN OFİSİ QARŞISINDA BUNA TAM ƏMİN OLA BİLƏRSİNİZ