Tərəfimizdən təqdim olunmuş dizayn, biznes mərkəz rəhbərliyi tərəfindən bəyənilmiş və qeydiyyat masası müəllif nəzarəti altında hazırlanıb quraşdırlmışdır. Hazırlanma zamanı sınmaya və yanmaya davamlı materiallardan istifadə olunmuşdur. Görülmüş işlər: 1. Dizayn tərtibatı 2. Mühəndis layihəsinin hazırlanması 3. İstehsalat 4. Quraşdırılma